Έναρξη λειτουργίας Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών αρχών


Χρήστος Τσίτουρας: Στόχος της ΑΠΑ είναι η ανάπτυξη του τομέα των αερομεταφορών της χώρας, μέσω ρυθμιστικών και εποπτικών κανόνων

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) τίθεται επίσημα σε λειτουργία την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών αρχών.

Η ΑΠΑ, η οποία υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συστήθηκε με το ν.4757/20 ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με αντικείμενο την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας, αρμοδιότητες που διαχωρίζονται πλήρως από την επιχειρησιακή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων. Η ΑΠΑ απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Σκοπός της ΑΠΑ είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων, και η εφαρμογή της διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με θέματα ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, προστασίας περιβάλλοντος καθώς και ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων.

Όπως υπογραμμίζει ο Διοικητής της ΑΠΑ, Δρ. Χρήστος Τσίτουρας: «Στόχος της ΑΠΑ είναι η ανάπτυξη του τομέα των αερομεταφορών της χώρας, μέσω ρυθμιστικών και εποπτικών κανόνων που θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου αλλά και των διεθνών συμβάσεων, μέσω του αναγκαίου συντονισμού, της διαφάνειας, της διαβούλευσης, της μη διάκρισης.

Κυρίως, όμως, και, πρωταρχικά, μέσω της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των αερομεταφορών. Ενδεικτική είναι η συμφωνία συνεργασίας την οποία συνυπογράψαμε με την EASA (European Aviation Safety Agency) για τεχνική υποστήριξη, που αφορά σε δράσεις που προσβλέπουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας καθώς και στο πεδίο της εποπτείας, με μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση παρόχων/φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής αεροπορίας».

Η ΑΠΑ, ως ανεξάρτητη αρχή, διαθέτει την απαιτούμενη οργάνωση και ευελιξία που διασφαλίζουν την άσκηση των κανονιστικών και εποπτικών της αρμοδιοτήτων υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας. Στόχος είναι η αναβάθμιση των όρων ρύθμισης και εποπτείας του τομέα των αερομεταφορών, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή βελτιωμένων, οικονομικών και ασφαλών εναέριων μεταφορών με ίσους όρους ανταγωνισμού, προστασία του περιβάλλοντος και υψηλού επιπέδου ασφάλεια.

Σχετικά Tags

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *